Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-07-11 23:52:49
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.8.2013 Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Szarbków – Pińczów dł. 1080 mb, km 10+900 – 11+980

Opublikowany: 2013-04-15 14:05:12
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.7.2013 "Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik dł. 855 mb. km 0+800 – 1+655"

Opublikowany: 2013-04-15 13:58:50
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.6.2013 "Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Sudół dł. 666 mb. km 2+270 – 2+936"

Opublikowany: 2013-04-15 13:53:40
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.5.2013 "Remont drogi nr 0079T Biskupice – Żurawniki – Jurków – Ludwinów dł. 560 mb. km 1+240 – 1+800"

Opublikowany: 2013-04-15 13:45:32
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.4.2013 "Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Wojsławice – Chroberz – Nieprowice dł. 727 mb. od km 4+230 – 4+957"

Opublikowany: 2013-02-18 12:28:31
Wygasł: 2013-02-28

Zadanie nr 3321.3.2013 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Opublikowany: 2013-01-04 12:27:57
Wygasł: 2013-01-14

Zadanie nr 3321.1.2013 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2012-10-15 09:58:40
Wygasł: 2012-10-24

Zadanie nr 3321.17.12 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2012-10-03 14:08:51
Wygasł: 2012-10-11

Zadanie nr 3321.16.12 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2012-10-03 12:59:29
Wygasł: 2012-10-12

Zadanie nr 3321.15.12 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2012/2013”

Opublikowany: 2012-10-03 12:55:38
Wygasł: 2012-10-12

Zadanie nr 3321.14.12 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2012/2013”

Opublikowany: 2012-10-03 12:50:54
Wygasł: 2012-10-12

Zadanie nr 3321.13.12 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2012/2013 /odśnieżanie i piaskowanie/"

Opublikowany: 2012-09-10 17:46:26
Wygasł: 2012-09-25

Zadanie nr 3321.12.2012 „Remont drogi nr 0062T Szarbków – Uników - Galów od km 1+495 do km 1+895”

Opublikowany: 2012-08-22 14:20:12
Wygasł: 2012-09-07

Zadanie nr 3321.11.2012 "Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka - Łatanice w km 12+669 do km 13+075 w miejscowości Zagość" Uwaga!!! Modyfikacja zał. nr 12 Kosztorys ofertowy w dniu 30.08.2012 r. Błędnie podana stawka podatku VAT. Było „Podatek VAT (22%)” zmieniono na „Podatek VAT (23%). Poprawiony załącznik znajduje się w załączonych plikach pod nazwą: (poporawiony_kosztorys_ofertowy_zal_12_3321_11_12). Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2012-07-09 13:40:29
Wygasł: 2012-07-25

Zadanie nr 3321.10.2012 „Przebudowa drogi nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża - Ciuślice odc. Zawarża (Gościniec) w km 12+363 ÷ 12+793 dł. 430 mb” Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert 30.07.2012 r. godzina 10:00 Nowy termin otwarcia ofert 30.07.2012 godzina 10:10 Terminy zostały zmienione ze względu na błędnie podaną datę realizacji zadania w załączniku nr 1 Formularz oferty pkt. 6. - było: Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do 17.08.2012 r. - zmieniono na: Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do 14.09.2012 r. Zmieniony zapis jest zgodny z SIWZ i ogłoszeniem. Poniżej w załączniku zmieniony formularz oferty.

Opublikowany: 2012-07-09 13:34:47
Wygasł: 2012-07-25

Zadanie nr 3321.9.2012 „Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik odc. Hajdaszek – Czechów od km 0+000 do km 0+800 dł. 800 mb”

Opublikowany: 2012-07-09 13:29:22
Wygasł: 2012-07-25

Zadanie nr 3321.8.2012 „Remont drogi nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno odc. Kozubów – Sadek od km 1+220 do km 2+440”

Opublikowany: 2012-04-12 12:56:43
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.7.2012 "Remont drogi nr 0017T Skowronno Górne – Brzeście od km 0+000 do km 1+200"

Opublikowany: 2012-04-12 12:36:31
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.6.2012 "Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Pełczyska - Kostrzeszyn od km 7+612 do km 8+740"

Opublikowany: 2012-04-12 12:22:17
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.5.2012 "Remont drogi nr 0513T Iżykowice - Słaboszów od km 1+844 do km 2+544"


znalezionych: 196 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>