Wersja do druku

Opublikowano: 2013-04-24 08:47:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2013 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.3-5.2013                                                                                                    Pińczów dn. 07.03.2013 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.3.2013

„Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Dostawa do 16 Mg emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 (C65B4 RC)

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wółczyńska 237, 01-919 Warszawa, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 34 341,60 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

89,67

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7; 21 100 Lubartów

90,51

3

BITUNOWA Sp. z o.o. 
ul. Wólczyńska 237,  01-919 Warszawa

100,00

               

Cz. 2 zamówienia: Dostawa do 160 Mg grysów bazaltowych – płukanych o frakcji 2-5 (30 Mg)
i płukanych o frakcji 5-8 (130 Mg)

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

„LAJON” Tadeusz Zając Spółka Jawna, ul. Szobiszowicka 5/5; 44-100 Gliwice, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 18 720,60 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowe STEF-TRANS s.c.

Piotr Stefaniec, Krzysztof Stefaniec

Chomentów 99a, 28-305 Sobków

76,68

2

P.H.U. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka Kostomłoty Drugie,
 ul. Bugajska 77; 26-085 Miedziana Góra

84,41

3

DAMO Sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz

92,13

4

„LAJON” Tadeusz Zając Spółka Jawna,
ul. Szobiszowicka 5/5; 44-100 Gliwice

100,00

 

Cz. 3 zamówienia: Dostawa do 560 Mg mieszanki kamiennej frakcja 0-31,5 (250 Mg);
frakcja 0-63,0 (250 Mg) i tłucznia 63.0 – 120,0 mm (60 Mg)

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

P.H.U. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77;
26-085 Miedziana Góra,
ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 14 514,00 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowe STEF-TRANS s.c.

Piotr Stefaniec, Krzysztof Stefaniec

Chomentów 99a, 28-305 Sobków

77,12

2

P.H.U. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka Kostomłoty Drugie,
ul. Bugajska 77; 26-085 Miedziana Góra

100,00

3

DAMO Sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz

66,82

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268A; 25-116 Kielce

80,95

5

Zakład Transportowo – Handlowy Mirosław Koncewicz,
ul. Pińczowska 9; 26-026 Morawica

69,69

6

Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Krawczyk

ul. Kazimierza Wielkiego 4/39; 28-400 Pińczów

86,09

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2424
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-02-18 12:26:00
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-02-18 12:28:31
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-02-18 12:28:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu