Wersja do druku

Opublikowano: 2012-09-10 13:28:07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.11.2012 "Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka - Łatanice w km 12+669 do km 13+075 w miejscowości Zagość" Uwaga!!! Modyfikacja zał. nr 12 Kosztorys ofertowy w dniu 30.08.2012 r. Błędnie podana stawka podatku VAT. Było „Podatek VAT (22%)” zmieniono na „Podatek VAT (23%). Poprawiony załącznik znajduje się w załączonych plikach pod nazwą: (poporawiony_kosztorys_ofertowy_zal_12_3321_11_12). Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wynik postepowania:

PZD.3321.11-3.12                                                                                               Pińczów  dn. 10.09.2012 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.11.12

„Przebudowa  drogi –  budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka – Łatanice w km 12+669 do km 13+075 w miejscowości Zagość”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 7 Wykonawcy:

Z.B.E. EKOROB

Roboty Ziemno-Drogowe

Lewandowski Robert

Miernów 63, 28-425 Złota
Cena wybranej oferty: 65 194,18 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

„InnEco” Sp. z o.o.

ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce

58,48

2

Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Sokołowski

28-100 Busko Zdrój,  Kostki Duże 39

71,99

3

„TROBUD” Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak

32-091 Michałowice, Zerwana 56

66,93

4

Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” Dawid Solarski

28-100 Busko Zdrój, Szaniec 23

67,71

5

BudMar Firma handlowo usługowa Marcin Chłond

26-020 Chmielnik, Celiny 52

76,18

6

Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior

Nowiny, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny

67,39

7

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert

Miernów 63, 28-425 Złota

100,00

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2681
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-08-22 14:13:57
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-08-22 14:20:12
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-08-30 09:02:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu