Wersja do druku

Opublikowano: 2012-10-17 14:14:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.13.12 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2012/2013 /odśnieżanie i piaskowanie/"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.13-1.12                                                                           Pińczów dn. 17.10.2012 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.13.12

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2012/2013 /odśnieżanie i piaskowanie/.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowe

Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów
Cena wybranej oferty: 173 356,20 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

100,00

 

 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.2, pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113,poz.759 z 2010r. z póź.zm).
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2423
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-10-03 11:39:40
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-10-03 12:50:54
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-10-03 12:50:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu