Wersja do druku

Opublikowano: 2013-05-06 13:21:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2013 "Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Sudół dł. 666 mb. km 2+270 – 2+936"

Wynik postepowania:

PZD.3321.6-1.2013                                                                  Pińczów, dn. 06.05.2013 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.6.2013

„Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Sudół dł. 666 mb km 2+270 – 2+936”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40
Cena wybranej oferty: 154 530,12 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

97,19

2

 Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

94,32

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów; ul. Racławicka 41b

91,15

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów; ul. Rakowska 40

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2372
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-04-15 13:56:37
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-04-15 13:58:50
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-04-15 14:00:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu