Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-04-12 12:06:24
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.4.2012 "Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur Górny – Tur Dolny - Pawłowice od km 0+713 do km 1+763"

Opublikowany: 2012-04-12 11:44:11
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.3.2012 "Remont drogi nr 0015T Podłęże - Janów od km 1+425 do km 2+025 i od km 3+400 do km 4+000"

Opublikowany: 2012-03-09 10:35:27
Wygasł: 2012-03-22

Zadanie nr 3321.2.2012 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Opublikowany: 2012-02-27 14:23:20
Wygasł: 2012-03-14

Zadanie nr 3321.1.2012 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Uwaga: Zmiany do SIWZ

Opublikowany: 2011-09-25 11:46:10
Wygasł: 2011-10-04

Zadanie nr 3321/20/11 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2011/2012”

Opublikowany: 2011-09-25 11:43:46
Wygasł: 2011-10-04

Zadanie nr 3321/19/11 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2011/2012”

Opublikowany: 2011-09-25 11:41:26
Wygasł: 2011-10-04

Zadanie nr 3321/18/11 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2011/2012 /odśnieżanie i piaskowanie/ ”

Opublikowany: 2011-09-07 14:59:55
Wygasł: 2011-09-19

Zadanie nr 3321/17/11 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2011-09-02 14:13:50
Wygasł: 2011-09-19

Zadanie nr 3321/16/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu skarpy nasypu i pobocza drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice - Pińczów na odcinku gr. powiatu – Skowronno D. w km 12+195 – 12+418; dł. remontowanych odcinków 80 mb ”

Opublikowany: 2011-08-26 12:36:46
Wygasł: 2011-09-12

Zadanie nr 3321/15/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów - Kije na odcinku Kokot km 9+143 – 9+543; dł. 400 mb ”

Opublikowany: 2011-08-26 12:30:07
Wygasł: 2011-09-12

Zadanie nr 3321/14/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dęb. – Dębiany – Bieglów na odcinku Zagaje Dęb. - Dębiany km 1+520 – 2+170; dł. 650 mb ”

Opublikowany: 2011-08-02 11:34:12
Wygasł: 2011-08-17

Zadanie nr 3321/13/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0874T Pierocice – Szczotkowice na odcinku Pierocice km 0+700 – 1+410; dł. 710 mb

Opublikowany: 2011-08-02 11:28:27
Wygasł: 2011-08-17

Zadanie nr 3321/12/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka – Kowala – Leszcze – Gacki – Zagość - Łatanice na odcinku Zagość km 12+685 – 13+240; dł. 555 mb

Opublikowany: 2011-08-02 11:23:42
Wygasł: 2011-08-17

Zadanie nr 3321/11/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Gacki - Chroberz na odcinku Gacki - Chroberz km 6+300 – 7+030; dł. 730 mb

Opublikowany: 2011-03-29 14:15:32
Wygasł: 2011-04-06

Zadanie nr 3321/10/11 „Dostawa materiałów do remontu dróg: grysu bazaltowego (płukanego)”

Opublikowany: 2011-03-15 14:24:25
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/9/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Chrabków – Galów na odcinku Szarbków - Chrabków km 1+809 – 2+189 i km 4+952 – 5+382 dł. 700 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 14:18:19
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/8/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0514T Sancygniów – Wymysłów na odcinku Sancygniów km 0+000 – 1+000; dł. 1000 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 14:13:45
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/7/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Samostrzałów – Śladków D. na odcinku Żydówek – Wola Żydowska km 2+948 – 3+726; dł. 778 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 14:09:34
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/6/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Chroberz na odcinku Bogucice – Zakamień km 1+310 – 1+639; dł. 329 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 13:59:52
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/5/2011 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża na odcinku Zagórzyce - Zawarża km 10+870 – 11+135; dł. 265 mb"


znalezionych: 196 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>