Wersja do druku

Opublikowano: 2012-10-24 08:54:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.14.12 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2012/2013”

Wynik postepowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.14.12
„Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem w sezonie zimowym 2012/2013”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.    W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowe

Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów
Cena wybranej oferty: 34 750,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.    W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

100,00

2

Firma Transportowo-Sprzętowa Adam Żur

Sobowice 115A; 28 – 313 Imielno

89,03

3

Firma Transportowo – Sprzętowa „HOS-BUD”
Hosaniak Stanisław

Mierzwin 59, 28-313 Imielno

67,45

           

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113,poz.759 z 2010r. z póź.zm).
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2532
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-10-03 12:53:02
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-10-03 12:55:38
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-10-03 12:55:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu