Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-12-18 14:45:53
Wygasł: 2014-12-29

Zadanie nr 3321.13.2014 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2014-09-27 14:10:54
Wygasł: 2014-10-14

Zadanie nr 3321.12.2014 "Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

Opublikowany: 2014-09-27 10:35:08
Wygasł: 2014-10-07

Zadanie nr 3321.11.2014 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 /odśnieżanie i piaskowanie/”

Opublikowany: 2014-09-03 20:11:05
Wygasł: 2014-09-18

Zadanie nr 3321.10.2014 „Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 1,62 km”

Opublikowany: 2014-06-24 14:26:21
Wygasł: 2014-07-10

Zadanie nr 3321.9.2014 „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Opublikowany: 2014-05-27 14:36:22
Wygasł: 2014-06-06

Zadanie nr 3321.8.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Opublikowany: 2014-05-09 11:51:37
Wygasł: 2014-05-26

Zadanie nr 3321.7.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Opublikowany: 2014-03-27 11:20:40
Wygasł: 2014-04-03

Zadanie nr 3321.6.2014 "Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia"

Opublikowany: 2014-03-19 15:49:11
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.5.2014 Remont drogi nr 0071T Zakamień - Bogucice - Gacki - Chroberz km 6+755 - 7+357 i km 8+087 - 8+353 dł. 868 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2014-03-19 15:43:56
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.4.2014 Remont drogi nr 0157T Chomentów - Rębów - Kliszów - Kije km 8+086 - 9+013 dł. 927 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2014-03-19 15:38:41
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.3.2014 Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce - Bronów - Ksawerów - Działoszyce km 2+990 - 3+990 dł. 1000 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2014-03-19 12:44:52
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.2.2014 Remont drogi nr 0179T Michałów - Bujnówka km 1+933 - 2+673 dł. 740 mb Uwaga zmiany w SIWZ!!!

Opublikowany: 2014-03-19 11:46:01
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.1.2014 Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Leszcze – Zagość - Łatanice, dł. 412 mb, km 13+240 – 13+652 Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2013-12-06 14:08:29
Wygasł: 2013-12-16

Zadanie nr 3321.15.2013 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2013-10-14 16:34:20
Wygasł: 2013-10-22

Zadanie nr 3321.14.2013 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 /odśnieżanie i piaskowanie/ ” UWAGA!!! Zmiana w ogłoszeniu. Zamawiający dodał punkt w sekcji II. pkt.1 dotyczący zamówień uzupełniających. Dodany punk w ogłoszeniu: "Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego". Powyższa zmiana w ogłoszeniu nie wpływa na termin składania ofert. Uwaga!!! Zmiana załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d (formularz oferty) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2013-10-07 20:27:13
Wygasł: 2013-10-16

Zadanie nr 3321.13.2013 „Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014”

Opublikowany: 2013-07-12 00:04:42
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.12.2013 Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur – Pawłowice, dł. 800 mb, km 1+763 – 2+563

Opublikowany: 2013-07-12 00:01:48
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.11.2013 Remont drogi nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice, dł. 650 mb, km 14+986 – 15+636

Opublikowany: 2013-07-11 23:58:36
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.10.2013 Remont drogi nr 0516T Gaik – Sudół, dł. 1130 mb, km 1+535 – 2+110; 2+560 – 3+115

Opublikowany: 2013-07-11 23:55:56
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.9.2013 Remont drogi nr 0511T Lipówka – Wolica – Szyszczyce, dł. 1540 mb, km 3+040 – 4+570


znalezionych: 196 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>