Wersja do druku

Opublikowano: 2013-05-06 13:14:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2013 "Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Wojsławice – Chroberz – Nieprowice dł. 727 mb. od km 4+230 – 4+957"

Wynik postepowania:

PZD.3321.4-1.2013                                                                        Pińczów, dn. 06.05.2013 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.4.2013

„Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Wojsławice – Chroberz – Nieprowice dł. 727 mb od km 4+230 – 4+957”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów
Cena wybranej oferty: 131 922,40 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium
(cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

97,74

3

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

97,33

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

82,94

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

95,73

6

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

84,71

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2225
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-04-15 13:37:17
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-04-15 13:45:32
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-04-15 14:01:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu