NAZWA: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

RODZAJ: Jednostka Budżetowa

ADRES:
Ul. Przemysłowa 3C
28-400 Pińczów

NIP: 662-15-43-444
REGON: 291054250

KONTAKT:
Telefon 041 357 61 29
Fax 041 357 61 29
Adres e-mailpzd@pinczow.pl

Dyrektor:
Sławomir Kobus
Telefon 041 357 61 29
Adres e-mailskobus@pzd.pinczow.pl

Kierownik:
Michał Leszczyński
Telefon 041 357 61 29
Adres e-mailmleszczynski@pzd.pinczow.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, iż odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail udziela się wyłącznie w przypadku przesłania jej na adres pzd@pinczow.pl i spełniającej wymagania określone w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego.
Oznacza to, że treść korespondencji musi zawierać wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) oraz żądanie (przedmiotu sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.