Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-03-26 14:24:04
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/7/10 Remont drogi powiatowej nr 0014T Czechów - Janów - Gartatowice w km 0+000 ÷ 3+672; dł. remontowanych odcinków 750 mb

Opublikowany: 2010-03-26 14:05:54
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/6/10 Remont drogi powiatowej nr 0155T Brzegi – Sobków – Włoszczowice odc. gr. pow. – Włoszczowice km. 17+014 ÷ 17+714; dł. 700 mb

Opublikowany: 2010-03-26 13:45:22
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/5/10 Remont drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Grabowiec - Włoszczowice odc. gr. pow. - Włoszczowice km. 2+700 ÷ 5+486; dł. remontowanych odcinków 2000 mb.

Opublikowany: 2010-03-23 11:00:25
Wygasł: 2010-04-03

Zadanie nr 3321/4/10Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej

Opublikowany: 2010-03-18 15:01:43
Wygasł: 2010-04-03

Zadanie nr 3321/3/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża odc. Zagórzyce – Zawarża km. 9+620 ÷ 10+870; dł. 1250 mb

Opublikowany: 2010-02-26 16:49:34
Wygasł: 2010-03-17

Zadanie nr 3321/2/10 Remont drogi powiatowej nr 0179T Michałów - Bujnówka w m. Kołków w km 6+424 ÷ 7+024 dł. 600 mb

Opublikowany: 2010-02-26 16:10:33
Wygasł: 2010-03-17

Zadanie nr 3321/1/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0511T Lipówka - Wolica - Szyszczyce na odcinku Lipówka - Wolica km 0+400 - 2+600; dł. 2,200 km Uwaga! W dniu 01.03.2010 r. wymieniono następujące załączniki: nr 1 - formularz oferty, nr 5 - oświadczenie wykonawcy o doświadczeniu zawodowym, nr 10 - projekt umowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2009-11-30 12:23:54
Wygasł: 2009-12-10

Zadanie nr 3410/13/09 Bezgotówkowy zakup paliwa /E95, ON/ do samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2009-09-25 20:33:24
Wygasł: 2009-10-16

Zadanie nr 3410/12/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno na odcinku Sadek km 3+757 – 4+177; dł. 420 mb Uwaga! Modyfikazja zał. nr 11 Kosztorys ofertowy w dniu 8.10.2009 r. Błędne jednostki miary w pkt. 2 wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 "było m2" zmieniono jednostkę na "tony" (poprawiony załącznik znajduje się w załączonych plikach pod nazwą modyfikacja_1_zal_nr_11) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2009-09-25 20:27:57
Wygasł: 2009-10-16

Zadanie nr 3410/11/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak – Szyszczyce – Jakubowice na odcinku Marianów – Szyszczyce km 3+960 – 4+680;dł. 720 mb

Opublikowany: 2009-09-10 15:04:03
Wygasł: 2009-09-21

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2009/2010

Opublikowany: 2009-09-10 14:59:44
Wygasł: 2009-09-21

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2009/2010

Opublikowany: 2009-09-10 13:53:15
Wygasł: 2009-09-21

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2009/2010 - /odśnieżanie i piaskowanie/.

Opublikowany: 2009-07-28 10:45:01
Wygasł: 2009-08-18

Zadanie nr 3410/7/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo -mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb

Opublikowany: 2009-07-02 15:00:47
Wygasł: 2009-07-24

Remont istniejącego chodnika przy ul. Pińczowskiej w Działoszycach - dł. 274,8 mb.

Opublikowany: 2009-03-26 09:56:50
Wygasł: 2009-04-16

Zadanie nr 3410/4/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża odc. Zawarża - Gościniec od km 11+563 do km 12+363 dł. odc. 800 mb

Opublikowany: 2009-02-24 14:06:34
Wygasł: 2009-03-18

Zadanie nr 3410/3/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15169 Młodzawy – Bugaj – Sadek na odcinku Młodzawy – Bugaj km 0+000 – 1+890; dł. 1,890 km

Opublikowany: 2009-02-15 22:40:07
Wygasł: 2009-03-10

Zadanie nr 3410/1/09 Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice; nr 0068 Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice; 0066T Kozubów – Sadek – Polichno; nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów Chroberz – Rudawa – granica powiatu pińczowskiego o długości 15,0 km

Opublikowany: 2009-02-15 21:34:22
Wygasł: 2009-03-10

Zadanie nr 3410/2/09 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0178T Michałów - Sędowice -Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) gm. Michałów pow. Pińczów odc. Michałów - Sędowice od km 1+050 do km 9+967 łącznej długości przebudowywanych odcinków 4610 mb.

Opublikowany: 2009-01-30 14:13:22
Wygasł: 2009-02-10

Zadanie nr 3421/5/09 Wycinka drzew, frezowanie pni drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego.


znalezionych: 196 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>