Wersja do druku

Opublikowano: 2013-05-06 13:20:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2013 "Remont drogi nr 0079T Biskupice – Żurawniki – Jurków – Ludwinów dł. 560 mb. km 1+240 – 1+800"

Wynik postepowania:

PZD.3321.5-1.2013                                                                 Pińczów, dn. 06.05.2013 r.

                                                          

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.5.2013

„Remont drogi nr 0079T Biskupice – Żurawniki – Jurków – Ludwinów dł. 560 mb km 1+240 – 1+800”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40
Cena wybranej oferty: 102 706,97 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki

93,66

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

90,31

3

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

93,77

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2284
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-04-15 13:49:10
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-04-15 13:53:40
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-04-15 14:01:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu