Wersja do druku

Opublikowano: 2012-08-02 13:33:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2012 „Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik odc. Hajdaszek – Czechów od km 0+000 do km 0+800 dł. 800 mb”

Wynik postepowania:

PZD.3321.9-2.12                                                                                                 Pińczów  dn. 02.08.2012 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.9.12

„Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik  odc. Hajdaszek – Czechów od km 0+000 do km 0+800 dł. 800 mb”  

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów
Cena wybranej oferty: 187 521,37 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 6 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

96,21

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

99,80

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

83,52

5

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

95,39

6

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

90,53

               

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2555
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-07-09 13:31:43
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-07-09 13:34:47
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-07-09 13:34:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu