Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i sprzedaż znaków drogowych - wynik

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Znak: PZD.3330.4-1.2020       Pińczów dnia 17.02.2020 r.


Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C
tel/fax /41/3576129


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) na „Wykonanie i sprzedaż znaków drogowych wraz
z uchwytami do montażu oraz transportem do Zamawiającego, ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów” (zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2020 r. znak: PZD.3330.4.2020) złożono 13 ofert:

Oferta Nr 1 
M-ZNAK Sp. z o.o.
ul. Posłowicka 211, 25-145 Kielce
Cena za wykonanie zadnia brutto – 29 663,91 zł

Oferta Nr 2 
RAWBUD Rawicz Sp. z o.o.
ul. Śląska 88 Masłowo, 63-900 Rawicz
Cena za wykonanie zadnia brutto – 24 744,87 zł

Oferta Nr 3 
APLIKUZ Piotr Pindel
Magnuszowice 8, 49-156 Gracze
Cena za wykonanie zadnia brutto – 27 047,70 zł

Oferta Nr 4 
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce
Cena za wykonanie zadnia brutto – 40 154,58 zł

Oferta Nr 5 
Znaki Drogowe 2 Eliza Burdalska
Drągowina, ul. Kościelna 18, 66-010 Nowogród Bobrzański
Cena za wykonanie zadnia brutto – 24 430,17 zł

Oferta Nr 6 
ERPLAST Sp. z o.o.
Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
Cena za wykonanie zadnia brutto – 24 226,08 zł

Oferta Nr 7 
Centrum Techniki Drogowej
INBUD Spółka z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
Cena za wykonanie zadnia brutto – 23 500,38 zł

Oferta Nr 8 
WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Cena za wykonanie zadnia brutto – 23 892,75 zł

Oferta Nr 9 
SZMIGIEL Znaki
Przemysław Szmigiel
Oddział Toruń
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń
Cena za wykonanie zadnia brutto – 30 619,25 zł

Oferta Nr 10 
Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BiG Sp. z o.o.
Ługów 18, 66-200 Świebodzin
Cena za wykonanie zadnia brutto – 27 574,40 zł

Oferta Nr 11 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
KRUPIŃSCY II Sp. Jawna
ul. Florowska 2b, 41-300 Dabrowa Górnicza
Cena za wykonanie zadnia brutto – 24 456,52 zł

Oferta Nr 12 
PROZNAK
Wojciech Dzwonnik
ul. Wilsona 30/32, 42-202 Częstochowa
Cena za wykonanie zadnia brutto – 32 412,22 zł

Oferta Nr 13 
TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice
Cena za wykonanie zadnia brutto – 27 987,42 zł

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:
Centrum Techniki Drogowej
INBUD Spółka z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
Wartość oferty (brutto): 23 500,38 zł

Z poważaniem
Dyrektor PZD w Pińczowie
mgr inż. Tadeusz Bochniak