Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2022/2023

Specyfikacja warunków zamówienia w załączniku poniżej.

Z poważaniem prowadzący postępowanie
Sławomir Kobus