Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych - wynik

Protokół z postępowania i ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach poniżej.

Z poważaniem prowadzący postępowanie
Sławomir Kobus
Załączone pliki
protokol_z_postepowania_3330_8_2020.pdfprotokol (367.965 KB)
Opis: Protokół z postepowania
wynik_postepowania_3330_8_2020.pdfwynik_postepowania (341.824 KB)
Opis: Ogłoszenie o wyniku postępowania