Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zasady ZUD w sezonie 2017/2018

PLAN  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA

DRÓG  POWIATOWYCH  POWIATU  PIŃCZOWSKIEGO

W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu pińczowskiego prowadzone jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą na podstawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2017/2018 zatwierdzonych uchwałą nr 303/2017 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 21 września 2017 roku.

Standardy zimowego utrzymania dróg zostały opracowane na podstawie zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych, znaczenie poszczególnych dróg dla układu komunikacyjnego powiatu, doświadczeń lat ubiegłych.

W sezonie zimowym 2017/2018 drogi powiatowe powiatu pińczowskiego utrzymywane są według następujących standardów zimowego utrzymania:

Wszystkie odcinki dróg powiatowych zostały podzielone na 5 grup zimowego utrzymania:

·       IV standard

-        długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie   wynosi 45,5 km, co stanowi 13,5 % ogólnej długości dróg,

-        wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi  załącznik nr 2,

-        drogi te utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w pierwszej  kolejności.

Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu  oraz zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych tj.:

-        łuki poziome

-        łuki pionowe ( przy spadkach powyżej 4 % )

-        skrzyżowania

-        miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej

-        na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/

Stan nawierzchni:

-        jezdnia odśnieżona na całej szerokości;

-        w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;

-        jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:

-        luźny  - występuje do 8 godz. po ustaniu opadów,

-        zajeżdżony – występuje

-        języki śnieżne – występują

-        zaspy – występują do 8 godzin

-        nabój śnieżny – występuje

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

·       V standard

-        długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 89,6 km co stanowi 26,5 % ogólnej długości dróg,

-        wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi – załącznik nr 3,

Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu oraz  zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych tj.:

-        łuki poziome

-        łuki pionowe ( przy spadkach powyżej 4 % )

-        skrzyżowania

-        miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej

-        na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/

Stan nawierzchni:

-        jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;

-        jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ( łuki poziome, łuki pionowe / przy spadkach powyżej 4 % /, skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej, miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej, na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/);

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:

-        luźny – występuje do 16 godz. po ustaniu opadów,

-        zajeżdżony – występuje

-        języki śnieżne – występują

-        zaspy – występują do 24 godzin

-        nabój śnieżny – występuje

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

·       VI standard

-        długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 134,6 km, co stanowi 40,0 % ogólnej długości dróg,

-        wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi – załącznik nr 4,

Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu oraz   zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych wyznaczonych  przez zarząd dróg.

Stan nawierzchni:

-        jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;

-        jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarząd dróg.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:

-        luźny  - występuje,

-        zajeżdżony – występuje,

-        języki śnieżne – występują,

-        zaspy – występują do 48 godzin,

-        nabój śnieżny – występuje

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

 ·       VII Standard

Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym – sprzęt będzie wysyłany w zależności od potrzeb

-        długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 26,8 km,  
co stanowi 8,0 % ogólnej długości dróg,

-        wykaz dróg utrzymywanych w tym standardzie stanowi – załącznik nr 5,

-        są to drogi powiatowe utrzymywane w systemie interwencyjnym,

-        na drogach tej grupy będą prowadzone prace systemem interwencyjnym, które będą polegały na wysyłaniu sprzętu odśnieżającego w przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego na tych drogach, po zakończeniu prac przez ten sprzęt na drogach standardu: IV, V, VI

-        na drogach tych nie będzie zwalczana śliskość zimowa,

 ·       Drogi powiatowe nie objęte planem zimowego utrzymania

pozostałe odcinki dróg o łącznej długości 40,4 km co stanowi 12,0 % ogólnej     sieci dróg, przebiegające przez tereny pól uprawnych są to drogi o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych, stanowiące głównie dojazd do tych pól nie będą objęte zimowym utrzymaniem.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami
i zamieciami śnieżnymi mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

Akcja zwalczania śliskości zimowej nie będzie prowadzona przy temperaturze poniżej  – 10oC.

Na drogach standardu IV, V i na odcinkach dróg standardu VI, wytypowanych przez zarząd dróg, ustala się posypywanie jeden raz dziennie, a szczególnych przypadkach uzależnionych od warunków panujących na drogach po uzgodnieniu z dyrektorem PZD odcinki dróg będą posypywane dwukrotnie w ciągu doby.

Utrzymanie chodników, na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do właścicieli nieruchomości przyległych do chodnika.

Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości wykonywane będą przez firmy zewnętrzne, wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego oraz przez własny sprzęt, będący na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie. Przetarg na zwalczanie śliskości i odśnieżanie wygrała firma F.H.U. „GRASS” z Woli Biechowskiej,  która będzie świadczyła usługi pługopiaskarkami (3 szt. marki Renault z napędem na dwie osie).

Odśnieżanie dróg pługiem ciężkim będzie wykonywała firma Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz z Woli Biechowskiej, równiarka Piaskownia Bełk Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga.

Sprzęt PZD wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg to:

- dwie pługopiaskarki (P1 i PJ1) na samochodach Mercedes AXOR i KAMAZ

- pług wirnikowy ZIŁ 131

- koparko-ładowarka JCB 3X

Do likwidacji śliskości zimowej stosowana będzie mieszanka piaskowo-solna.
Dyżury zimowego utrzymania będą pełnione przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg na terenie bazy przy ul. Przemysłowej 3C przez cały okres zimowy.

W okresie wystąpienia opadów śniegu oraz ujemnych temperatur dyżury będą pełnione całodobowo. Informacje dotyczące warunków na drogach można otrzymać pod nr telefonu (041) 357 61 29.