Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zamówienia poniżej 30 000 Euro - 2020 rokZaproszenie do złożenia oferty na dostawę rur stalowych ocynkowanych 2 cale - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i sprzedaż znaków drogowych - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na "Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg" - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę grysu bazaltowego (płukanego) - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC według normy PN-EN13808:2010 - wynik
Ogłoszenie o wyniku postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0178T na odcinku w miejscowości Michałów - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego - wynik postepowania
Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie rocznych przeglądów dróg powiatowych (337,8 km) i 26 szt. mostów i wiaduktów" - wynik postępowania
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021” - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021” - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rur stalowych ocynkowanych 2 cale