Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro - 2018 rokNaprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowa drogi powiatowej nr 0179T Michałów – Bujnówka (budowa chodnika) odc. w m. Michałów dł. 397 mb - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę grysu bazaltowego (płukanego) - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej - wynik
Odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Chroberz polegająca na budowie chodnika na osiedlu w Gackach na długości 156,50 m - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Bieglów odc. Zagaje Dębiańskie – Dębiany dł. 150 mb” - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie rocznych przeglądów dróg powiatowych (337,8 km) i 26 szt. mostów i wiaduktów - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Tur - Pawłowice - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Tur - Pawłowice" - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2018/2019” - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę fabrycznie nowej piaskarki do zimowego utrzymania dróg do siedziby Zamawiającego - wynik