Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro - 2019 rokZaproszenie do złożenia oferty cenowej - Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę grysu bazaltowego (płukanego) - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie rocznych przeglądów dróg powiatowych (337,8 km) i 26 szt. mostów i wiaduktów - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2019/2020 - wynik
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2019/2020” - wynik