Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rur stalowych ocynkowanych 2 cale - wynik

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Znak: PZD.3330.3-1.2020       Pińczów dnia 10.02.2020 r.


Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
28-400 Pińczów; ul. Przemysłowa 3C
tel/fax /41/3576129


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) na „Dostawa  rur stalowych ocynkowanych 2 cale”; gr. ścianki min. 2,9 mm w ilości 350 mb – sztangi po 7 m” (zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2020 r. znak: PZD.3330.3.2020) złożono 3 oferty:

Oferta Nr 1 „RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o.
ul. Śląska 88 Masłowo, 63-900 Rawicz
Cena za wykonanie zadnia brutto – 9 471,00 zł

Oferta Nr 2 GC Metal Sp. z o.o.
ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo
Cena za wykonanie zadnia brutto – 9 551,57 zł

Oferta Nr 3 MARGO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola
Cena za wykonanie zadnia brutto – 8 334,48 zł
 (Oferta wycofana ze względu na zmiany w warunkach zamówienia)


W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:
„RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o. ul. Śląska 88 Masłowo, 63-900 Rawicz 
Wartość oferty (brutto): 9 471,00 zł

Z poważaniem
Dyrektor PZD w Pińczowie
mgr inż. Tadeusz Bochniak 
Załączone pliki
ogloszenie_3330_3_2020.docOgloszenie (77.824 KB)
Opis: Ogłoszenie
zal_1_2_3_4_do_zaytania_nr_3330_3_2020.doczalaczniki (64.512 KB)
Opis: Załączniki do zapytania ofertowego