Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Dane teleadresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów

tel/fax 41 357 61 29

NIP 662-15-43-444   REGON 291054250

 

I N F O R M A C J A!!
Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2021 p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie
z dnia 27 grudnia 2021 r. dzień wolny został ustalony w zamian za święto
przypadające w sobotę, tj. 1 stycznia 2022 r.

I N F O R M A C J A!!
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie uprzejmie informuje, że od dnia 13 marca 2020 roku
w związku z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się „KORONAWIRUSA”, interesanci proszeni są o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną:
tel: 041 357 61 29   fax  wew. 28
e-mail:
pzd@pinczow.pl
W pilnych przypadkach, przy bramie PZD został zamontowany dzwonek, którego należy użyć po przybyciu na miejsce i poczekać na przybycie pracownika.
Apelujemy aby załatwianie spraw w PZD w Pińczowie ograniczyć do minimum.

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, iż odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail udziela się wyłącznie w przypadku przesłania jej na adres pzd@pinczow.pl i spełniającej wymagania określone w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego.
Oznacza to, że treść korespondencji musi zawierać wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) oraz żądanie (przedmiotu sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.