Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zamówienia poniżej kwoty 130 000 tys. złotych 2023 rokZaproszenie do złożenia oferty na „Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg”
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm (2 cale) do znaków drogowych; w ilości 100 szt. o długości 3,5 m
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę znaków drogowych oraz elementów oznakowania do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg powiatowych powiatu pińczowskiego
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych
Zaproszenie do składania ofert na Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Pińczowskiego
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż kosiarki bijakowej Road 165 rok produkcji 2002
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC według normy PN-EN13808:2010 do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie
Zaproszenie do składania ofert na Dostawa grysu bazaltowego (płukanego) do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie
Zaproszenie do składania ofert na Zakup i dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadań związanych z remontem dróg powiatowych
Zaproszenie do składania ofert na Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1038T Pasturka – Zagość – Skorocice – Łatanice odc. w m Leszcze (osiedle Gacki), na dł. 213 mb
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania związanego z remontem drogi powiatowej
Zaproszenie do składania ofert na budowę przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1678T Chmielów - Działoszyce na odc. ul. Piłsudskiego w Działoszycach
Zaproszenie do składania ofert na budowę przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1678T Chmielów - Działoszyce na odc. ul. Piłsudskiego w Działoszycach
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadań związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych
Zaproszenie do złożenia oferty na remont barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1680T Pierocice – Szczotkowice w m. Pierocice
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg powiatowych powiatu pińczowskiego
Zaproszenie do składania ofert na Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1196T Skrzypiów – Kozubów - Zawarża – Zagaje Stradowskie - Ciuślice odc. w miejscowości Młodzawy Małe, na dł. 85 mb