Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zamówienia poniżej kwoty 130 000 tys. złotych 2021 rokZaproszenie do złożenia oferty na „Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg”
Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawa grysu bazaltowego (płukanego) do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie”
Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC według normy PN-EN13808:2010 do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie”
Zaproszenie do złożenia oferty na "„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych zebranych i zgromadzonych w przeznaczonych do tego workach - pasy drogowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę znaków drogowych oraz elementów oznakowania do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie”
Zaproszenie do złożenia oferty na „Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na „Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Pińczowskiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont drogi powiatowej nr 0072 T Gacki – Winiary – Skotniki, odc. w m. Winiary dł. 340 mb"
Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę rur stalowych ocynkowanych 2 cale; gr. ścianki min. 2,9 mm w ilości 350 mb -sztangi po 7 m
Zaproszenie do złożenia oferty na „Wycinka drzew, frezowanie pni, sprzedaż drewna wraz z uprzątnięciem terenu w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego”
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2021/2022”
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2021/2022
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie pasa drogowego w m. Osiedle Gacki, Pińczów - pasy drogowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego