Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zamówienia poniżej kwoty 130 000 tys. złotych 2022 rokZaproszenie do złożenia oferty na „Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg”
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z remontem dróg powiatowych
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę znaków drogowych oraz elementów oznakowania do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie
Zaproszenie do składania ofert na Dostawa grysu bazaltowego (płukanego) do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC według normy PN-EN13808:2010 do Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Pińczowie
Zaproszenie do składania ofert na Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Pińczowskiego
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2022/2023
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2022/2023”