Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Projekt nr Z/2.26/I/1.1.1/224/04

          flaga_100.jpg

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 15180, 15257, 15798
Niegosławice - Pełczyska - Probołowice - Czarnocin

W sierpniu 2005 roku rozpoczęła się przebudowa największej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Pińczowski. Przedmiotem projektu była przebudowa ciągu dróg powiatowych na długości 10,3 km. 
W ramach projektu o wartości 2 910 702,38 zł, z czego 2 183 026,78 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 727 675,60 zł środki Powiatu Pińczowiskiego wykonano:
- przebudowę nawierzchni bitumicznej
- poszerzenie jezdni na łukach
- budowę i modernizację chodników
- remont przepustów pod koroną drogi wraz z prawidłowym odwodnieniem drogi
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Powodem inwestycji był fatalny stan techniczny powyższego ciągu dróg. Realizacja powyższego projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego terenu, ożywienia gospodarczego i umożliwiła tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Celem projektu była poprawa nawierzchni drogi, która przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwo podróży, transportu materiałów i ludzi, oraz pieszych poprzez wybudowanie i modernizacje ciągów komunikacyjnych.

Prace związane z przebudową drogi wykonały:

Projektant:
Biuro Projektowe: "Projektowanie i nadzór Budownictwa Drogowego" mgr inż. Zbigniew Ciepliński" z Kielc
Firma wykonawcza:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Mińsk Mazowiecki
Inżynier kontraktu:
Zakład Obsługi Inwestycji EKO  INWEST Krystyna Wiorek z Kielc
Inwestor: 
Powiat Pińczowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie


Galeria zdjęć

Przed realizacją

W trakcie realizacji

Po zakończeniu