Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

RPOWŚ

 

6.jpg

Inwestycje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Osi 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 ......... dla rozwoju Województwa ŚwiętokrzyskiegoProjekt WND-RPSW.03.01.00-26-065/08