Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Projekt WND-RPSW.03.01.00-26-065/08

6.jpg

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 0021T CHMIELNIK – PIŃCZÓW
NA ODC. SZARBKÓW – WŁOCHY DŁ. 4,3 KM ETAP I”

 

W ramach projektu nr WND-RPSW.03.01.00-26-065/08 pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów
na odc. Szarbków – Włochy dł. 3,32 km etap I”

 

W 2010 roku rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków - Włochy, która jest jedną z najbardziej obciążaną ruchem samochodów ciężarowych na terenie Powiatu Pińczowskiego.

Droga powiatowa nr 0021T Chmielnik - Pińczów jest drogą powiatową klasy Z łączącą miejscowość Pińczów z siedzibą gminy Chmielnik oraz z siedzibą  Fabryki Rigips – Stawiany z siedzibą w Szarbkowie. Droga stanowi również połączenie Pińczowa dr. woj. nr 766 oraz z drogami krajowymi 73 i 78.

W ramach projektu o wartości 2 721 353,14 zł z czego 1 625 630,28 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Osi 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 a 1 095 722,86 zł środki Powiatu Pińczowskiego wykonano:
-
przebudowę nawierzchni na odcinku 3,23 km,
-
wyremontowano 2 obiekty mostowe,
-
wybudowano 2 zatoki autobusowe,
-
wybudowany został chodnik na dł. 197mb,
-
wybudowane zostało przejście dla pieszych,
-
poszerzona została jezdnia na łuku poziomym,
-
utwardzone zostały obustronnie pobocza materiałem kamiennym o szer. 1,25m,
-
ustawione zostały nowe znaki pionowe oraz wymienione istniejące znaki.

Prace związane z przebudową drogi wykonały:

Projektant:
Eugeniusz Witek
inż
. Zdzisław Baran
mgr inż. Zapart Marian

Inwestor:
Powiat Pińczowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Firma wykonawcza:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "CEZET" ze Starachowic

Inżynier kontraktu:
„CANEA”  Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3/4; 25-035 Kielce

 GALERIA ZDJĘĆ

PRZED REALIZACJĄ:

 

 1_1.jpg

4_4.jpg

2_2.jpg

5_5.JPG

W TRAKCIE REALIZACJI:

1_1.JPG

2_2.JPG

3_3.JPG

4_4.JPG

PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI:

1_1_1.JPG

2_2_1.JPG

3_3_1.JPG

4_4_1.JPG

5_5_1.JPG


UROCZYSTE OTWARCIE:

1_1_2.JPG

2_2_2.JPG

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...