INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2013-07-01 11:33:15 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY - wymiar etatu: 1/2 W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W PIŃCZOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Beata Wilk zamieszkała  w Pińczowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna po analizie dokumentów, które spełniały wymogi formalne w dalszej kolejności  oceniła test kwalifikacyjny i przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką.

Wyniki testu wyniosły 100 %  i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej wyniosły 100 %, co daje pełen obraz o doskonałych kwalifikacjach Pani Beaty Wilk do zatrudnienia Jej  na tym stanowisku.

Pińczów, dn. 26.06.2013 r.

 

Zobacz również: