Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

2021-01-05 14:32:56 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w Powiatowy Zarządzie Dróg w Pińczowie

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG 
W PIŃCZOWIE PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ 3 C 

Kierownik Sekcji Planowania i Inżynierii Ruchu Drogowego 
( nazwa stanowiska pracy ) 

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został/a wybrany

Pan  Michał  Leszczyński zamieszkały w Dziewięczycach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W dniu 30 grudnia 2020 r. komisja rekrutacyjna dokonała wyboru kandydata na  urzędnicze stanowisko – Kierownik Sekcji Planowania i Inżynierii Ruchu Drogowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono do zatrudnienia Pana Michała Leszczyńskiego. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 10.12.2020 r.

 

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg 
w Pińczowie
mgr Sławomir Kobus

Skan w/w informacji w linku poniżej.

http://pzd.pinczow.pl/bip//pliki/informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_05_01_2020.pdf

 

 

Zobacz również: