Zobacz

Aktualności

Informacja dla Wykonawców


Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w okresie zimowym tj. do dnia 31 marca 2014 r., nie zezwala się na prowadzenie robót rozkopowych i umieszczanie urządzeń "obcych" w pasie drogowym dróg powiatowych.


więcej»

1