Wersja do druku

Opublikowano: 2008-09-09 13:41:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 7/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0178 T Michałów - Sędowice - Niegosławice odc. Jelcza - Wrocieryż od km 4+936 do km 5+436 dł.500 mb.

Wynik postepowania:

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zadanie 7/2008

 

Remont drogi powiatowej Nr 0178 T Michałów - Sędowice - Niegosławice odc. Jelcza - Wrocieryż od km 4+936 do km  5+436  dł.500 mb

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

25 – 116 Kielce

ul. Ściegiennego 268 a                       cena oferty – 97 600,00 zł (brutto)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.       W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1       Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

                         Robót Drogowych

 „TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

oferta otrzymała  95,38 pkt.

 

Oferta Nr 2       Kieleckie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o.

                        ul. Przęsłowa 2a

                        25 - 670 Kielce

                        oferta otrzymała 88,95 pkt.

 

Oferta Nr 3       „CEWAP” Sp. z o.o.
Celiny
26-020 CHmielnik

                        oferta otrzymała   98,08 pkt.

 

Oferta Nr 4       Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268 A

25 – 116 Kielce

                        oferta otrzymała 100,00  pkt.

      

Oferta Nr 5       Przedsiębiorstwo Robót

                        Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

                        ul.Racławicka 41B

                        32 – 200 Miechów

                        oferta otrzymała 90,52 pkt.

 

Oferta Nr 6       Przedsiębiorstwo Drogowe

                        „WOJTRANS”
                        Henryk Wojda

                        ul. Głowackiego 50

                        28 – 300 Jędrzejów

                        oferta otrzymała 95,09 pkt.

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 19.09.2008r.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2817
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-08-14 10:50:25
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-08-14 10:57:25
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-08-14 10:57:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu