Wersja do druku

Opublikowano: 2008-08-11 13:36:18

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł. 4,3 km etap I”

Wynik postepowania:

PZD- 3410/6-1/08                                                        Pińczów dn. 11.08.2008 r.

 

 

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zadanie 6/2008

 

Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko pn. : Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 0021 T Chmielnik – Pińczów na odcinku  Szarbków – Włochy dł.  4,3 km etap I

  

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Badawcze

 „INTEREKO” Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9a

40 – 159 Katowice                   cena oferty – 19 886,00 zł (brutto)

słownie: (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.       W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1”       EKOSYSTEM ŚLĄSK”

Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska

ul. Działkowa 44

41 – 400 Mysłowice

oferta otrzymała 67,92 pkt

 

 

Oferta Nr 2        Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Badawcze

„INTEREKO” Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9a

40 – 159 Katowice

oferta otrzymała 100 pkt

 

 

Oferta Nr 3        Zakład Ochrony Środowiska

„INWEST _ EKO”

S. Obarski i Wspólnicy sp. j.

ul. Złota 23

25 – 015 Kielce

oferta otrzymała 90,55 pkt

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 26.08.2008r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2946
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-07-25 14:38:33
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-07-25 14:42:18
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-07-25 14:42:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu