Wersja do druku

Opublikowano: 2008-07-23 10:38:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi powiatowej Nr 0068 T T Kozubów- Dzierążnia- Drożejowice odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km 13+065 dł.1200 mb. Modyfikacja SIWZ z dnia 9.07.2008r. (czytaj zał. modyfikacja nr 1)

Wynik postepowania:

PZD- 3410/5-1/08                                                                            Pińczów dn. 23.07.2008 r.

 

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zadanie 5/2008

 

Remont drogi powiatowej Nr 0068 T T Kozubów- Dzierążnia- Drożejowice
odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km  13+065  dł.1200 mb.

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
 „FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce;
ul. Ściegiennego 268a                                   cena oferty – 244 000,00 zł (brutto)

 

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.       W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1       „CEWAP” Sp. z o.o. 

Celiny

26-020 Chmielnik

oferta odrzucona

 

Oferta Nr 2       Przedsiębiorstwo Robót

Inż.-Drogowych  Sp. z o.o. 

                        ul. Racławicka 41b

                        32-200 Miechów

                        oferta otrzymała 95,61 pkt.

 

Oferta Nr 3       Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„SZAR-BUD” Sc.
Szarbia Zwierzyniecka 107
28-530 Skalbmierz

                        oferta otrzymała 79,05 pkt.

 

Oferta Nr 4       Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

                        oferta otrzymała 95,67 pkt.

      

Oferta Nr 5       Przedsiębiorstwo Robót

                        Inżynieryjnych”FART” Sp. z o.o

                        ul.Ściegiennego 268a

                        25-116 Kielce

                        oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Oferta Nr 6       STRABAG Sp. z o.o.

                        ul. B. Brechta 7

                        03-472 Warszawa

                        Oddział w Kielcach

                        oferta otrzymała 89,21 pkt.

 

Oferta Nr 7       Przedsiębiorstwo Drogowe
„WOJTRANS”

                                   Henryk Wojda
ul. Głowackiego 50
28-300 Jędrzejów
oferta odrzucona

 

3.       Ponadto informujemy, iż z postępowania zostali odrzuceni Wykonawcy:

 

„CEWAP” Sp. z o.o. 

Celiny

26-020 Chmielnik

 

Podstawa prawna odrzucenia:

                                               art. 89 ust 1 pkt. 2

Uzasadnienie:

                        Oferta nie spełniała wymogów zawartych w SIWZ. W załączniku do oferty „Formularz 2.1 – Kosztorys ofertowy” nie uwzględnia modyfikacji SIWZ z dnia 9.07.2008 r.

 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„WOJTRANS”

Henryk Wojda
ul. Głowackiego 50
28-300 Jędrzejów

 

Podstawa prawna odrzucenia:

                                               art. 89 ust 1 pkt. 2

Uzasadnienie:

                        Oferta nie spełniała wymogów zawartych w SIWZ. W załączniku do oferty „Formularz 2.1 – Kosztorys ofertowy” nie uwzględnia modyfikacji SIWZ z dnia 9.07.2008 r.

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 06.08.2008r.

 

Umowa na roboty uzupełniające (240 mb) została podpisana
z tym samym wykonawcą w dniu 12.08.2008 r. Wartość robót uzupełniających - 42 822,00 brutto
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3161
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-06-23 14:37:35
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-06-23 14:44:09
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-07-09 11:05:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu