Wersja do druku

Opublikowano: 2008-07-11 10:09:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów-Bujnówka od km 0+000 do km 0+298 dł.298 mb.

Wynik postepowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych , który odbył się  w dniu 4 lipca  2008 roku na:

 

Zadanie 4/2008

Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów-Bujnówka
od km 0+000 do km0+298 dł.298 mb

 

Została złożona jedna oferta:

Oferta Nr 1 złożona przez                    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„FARMER”
oś. Sikorskiego 25/7
28-100 Busko Zdrój

 

 

Które zaoferowało  cenę brutto:  101 925,99 zł

 

Powyższa oferta spełniała wymogi określone w ogłoszeniu i SIWZ. Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie postanowił udzielić zamówienia oferentowi, który ją złożył:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„FARMER”
oś. Sikorskiego 25/7
28-100 Busko Zdrój

 

Które zaoferowało cenę brutto: 101 925,99 zł
Słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 99/100

 

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.07.2008r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 26416
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-06-12 21:25:55
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-06-12 21:32:31
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-06-16 15:33:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu