Wersja do druku

Opublikowano: 2008-06-26 09:24:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3/2008-Remont drogi powiatowej Nr 0143 T Borczyn-Rębów od km 1+500 do km 2+650 dł.1150 mb.

Wynik postepowania:

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych , który odbył się  w dniu 25 czerwca  2008 roku na:

 

Zadanie 3/2008

Remont drogi powiatowej nr 0143 T Borczyn - Rębów dł. 1150 mb

  

Zostało złożonych 7 ofert:

Oferta Nr 1 złożona przez :               Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

                                                           Robót Drogowych”TRAKT” Sp. z o.o

                                                           Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

                                                           26-065 Piekoszów

 

Które zaoferowało  cenę brutto  169 037,10  

Oferta Nr 2 złożona przez                 Kieleckie Przedsiębiorstwo

                                                          Robót Drogowych Sp.z o.o.

                                                           ul. Przęsłowa 2a

                                                           25-670 Kielce;

 

Które zaoferowało  cenę brutto  170 896,38 zł

Oferta Nr 3 złożona przez                  Przedsiębiorstwo Robót

                                                           Inż.-Drogowych  Sp. z o.o. 

                                                           ul. Racławicka 41b

                                                           32-200 Miechów

                   

Które zaoferowały cenę brutto  186 491,64 zł

 

Oferta Nr 4 złożona przez                  „CEWAP” Sp. z o.o. 

            Celiny

            26-020 Chmielnik             

      

Które zaoferowało  cenę brutto  169 671,50 zł

Oferta Nr 5 złożona przez                  Przedsiębiorstwo Robót

                                                           Inżynieryjnych”FART” Sp. z o.o

                                                           ul.Ściegiennego 268a

                                                           25-116 Kielce

                         

Które zaoferowało  cenę brutto  172 824,59 zł

Oferta Nr 6 złożona przez                  STRABAG Sp. z o.o.

                                                           ul. B. Brechta 7

                                                           03-472 Warszawa

                           

Które zaoferowało  cenę brutto  216 849,66 zł

Oferta Nr 7 złożona przez                  „CEZET”

                                                           Przedsiębiorstwo Robót

                                                           Drogowo-Mostowych 

                                                           ul.17-go Stycznia 32

                                                           27-200 Starachowice

                         

Które zaoferowało cenę brutto 177 819,27 zł

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  pkt.XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ( cena 100 % )  powyższe oferty otrzymały zgodnie z załącznikiem ZP-21 następującą ilość punktów 

 

Oferta Nr 1 -   100    pkt

Oferta Nr 2 -  98,91  pkt

Oferta Nr 3 -  90,64  pkt

Oferta Nr 4  - 99,63  pkt

Oferta Nr 5 -  97,81  pkt

Oferta Nr 6  - 77,95  pkt

Oferta Nr 7  - 95,06  pkt

 

Ponieważ Oferta Nr 1  uzyskała największą ilość punktów , Powiatowy Zarząd  w Pińczowie postanowił udzielić zamówienia oferentowi , który ją złożył”

 

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych”TRAKT” Sp. z o.o

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

 

Które zaoferowało cenę brutto: 169 037,10 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 10/100

 

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.07.2008r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3155
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-06-04 15:44:19
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-06-04 15:52:08
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-06-26 09:27:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu