Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-15 12:28:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/6/10 Remont drogi powiatowej nr 0155T Brzegi – Sobków – Włoszczowice odc. gr. pow. – Włoszczowice km. 17+014 ÷ 17+714; dł. 700 mb

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 201 559,86 zł brutto. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%). Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu. 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 97,81 pkt. 2. „CEWAP” Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 99,07 pkt. 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt. 4. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,03 pkt. 5. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 90,63 pkt. W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 22.04.2010 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 22.04.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2927
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-03-26 13:47:13
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-03-26 14:05:54
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-03-26 14:05:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu