Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-15 12:21:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/5/10 Remont drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Grabowiec - Włoszczowice odc. gr. pow. - Włoszczowice km. 2+700 ÷ 5+486; dł. remontowanych odcinków 2000 mb.

Wynik postepowania:
PZD- 3321/5-1/10 Pińczów dn. 15.04.2010 r. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 357 345,32 zł brutto. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 7 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt. 2. „CEWAP” Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 99,02 pkt. 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,69 pkt. 4. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,01 pkt. 5. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 25-670 Kielce; Przęsłowa 2a; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 97,33 pkt. 6. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,36 pkt. 7. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 96,02 pkt. W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 22.04.2009 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 22.04.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2712
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-03-26 13:33:21
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-03-26 13:45:22
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-03-26 13:45:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu