Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-07 12:12:06

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/4/10Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części: Część pierwsza: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsja kationowa – 32 Mg” Na powyższą część wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów Zamawiający unieważnił postępowanie dotyczące części pierwszej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Część druga. „Dostawa materiałów do remontu dróg: grys bazaltowy (płukany) – frakcji 2-5 (120 Mg) i 5-8 (180 Mg)” Na powyższą część wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Firmę DAMO sp. z o.o. ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz Oferta uzyskała 100 pkt. zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) Cena wybranej oferty 31 036,80 zł brutto. Część trzecia. „Dostawa materiałów do remontu dróg: mieszanka kamienna frakcja 0-31,5 (300 Mg) i frakcja 0-63,0 (300 Mg)” Na powyższą część wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Firmę DAMO sp. z o.o. ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz Zamawiający unieważnił postępowanie dotyczące części trzeciej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą do części drugiej, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 09.04.2009 r. w godz. 900-1400 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 09.04.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2639
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-03-23 10:53:31
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-03-23 11:00:25
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-03-23 11:00:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu