Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-04 13:38:33

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/3/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża odc. Zagórzyce – Zawarża km. 9+620 ÷ 10+870; dł. 1250 mb

Wynik postepowania:
PZD- 3321/3-1/10 Pińczów dn. 02.04.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/3/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża odc. Zagórzyce – Zawarża km 9+620 ÷ 10+870; dł. 1250 mb Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 254 122,19 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu ważną ofertę złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu 1. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 2. „CEWAP” Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 86,10 3. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 92,84 4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów; ul. Racławicka 41b; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 85,80 5. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 92,57 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107;Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 91,75 7. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 92,98 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 12.04.2009 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 12.04.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2593
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-03-18 14:52:29
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-03-18 15:01:43
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-03-18 15:01:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu