Wersja do druku

Opublikowano: 2010-03-22 17:51:30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/2/10 Remont drogi powiatowej nr 0179T Michałów - Bujnówka w m. Kołków w km 6+424 ÷ 7+024 dł. 600 mb

Wynik postepowania:
PZD- 3321/2-3/10 Pińczów dn. 22.03.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/2/10 „Remont drogi powiatowej nr 0179T Michałów - Bujnówka w m. Kołków w km 6+424 ÷ 7+024 dł. 600 mb” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”; ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 108 296,96 zł brutto. W niniejszym postępowaniu ważną ofertę złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 1. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice;Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 82,52 pkt; Łączna punktacja - 82,52 pkt 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. 32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 99,35 pkt; Łączna punktacja - 99,35 pkt 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,52 pkt; Łączna punktacja - 95,52 pkt 4. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 91,31 pkt; Łączna punktacja - 91,31 pkt 5. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt; Łączna punktacja - 100,00 pkt 6. „CEWAP” Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik; Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 94,89 pkt; Łączna punktacja - 94,89 pkt W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 31.03.2010 r. w godz. 900-1400 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 31.03.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3156
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-02-26 16:46:40
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-02-26 16:49:34
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-02-26 16:49:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu