Wersja do druku

Opublikowano: 2009-12-14 08:25:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/13/09 Bezgotówkowy zakup paliwa /E95, ON/ do samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „REGESTA” Zbigniew Kwiecień i Rafał Kwiecień Spółka Jawna; ul. 3 – go Maja 40;28 – 400 Pińczów Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ W powyższym przetargu została złożona jedna ważna oferta, która uzyskała następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%). Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Oferta Nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Usługowo – Handlowo - Produkcyjne „REGESTA” Zbigniew Kwiecień i Rafał Kwiecień Spółka Jawna ul. 3 – go Maja 40 , 28 – 400 Pińczów oferta otrzymała 100 pkt Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 17.12.2009 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2665
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-11-30 12:20:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-11-30 12:23:54
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-11-30 12:23:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu