Wersja do druku

Opublikowano: 2009-10-19 15:01:44

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/12/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno na odcinku Sadek km 3+757 – 4+177; dł. 420 mb Uwaga! Modyfikazja zał. nr 11 Kosztorys ofertowy w dniu 8.10.2009 r. Błędne jednostki miary w pkt. 2 wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 "było m2" zmieniono jednostkę na "tony" (poprawiony załącznik znajduje się w załączonych plikach pod nazwą modyfikacja_1_zal_nr_11) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wynik postepowania:

PZD- 3410/12-1/09                                                          Pińczów dn. 19.10.2009 r.

                                                          

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:      Zadanie 3410/12/09

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0066T Kozubów - Sadek - Polichno na odcinku Sadek km 3+757 - 4+177; dł. 420 mb

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”

ul. Głowackiego 93

28-300 Jędrzejów

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z dwóch ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

94,00

94,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

100,00

 

Oferta nr 1 została odrzucona.

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 27.10.2009 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 14833
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-09-25 20:29:31
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-09-25 20:33:24
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-10-09 11:25:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu