Wersja do druku

Opublikowano: 2009-10-19 14:56:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/11/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak – Szyszczyce – Jakubowice na odcinku Marianów – Szyszczyce km 3+960 – 4+680;dł. 720 mb

Wynik postepowania:

PZD- 3410/11-1/09                                                                          Pińczów dn. 19.10.2009 r.

                                                          

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:                       Zadanie 3410/11/09

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej:
wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice
na odcinku Marianów - Szyszczyce km 3+960 - 4+680; dł. 720 mb


 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

„CEWAP” Sp. z o.o.

Celiny, 26-020 Chmielnik

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z trzech ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

„CEWAP” Sp. z o.o.

Celiny, 26-020 Chmielnik

100,00

100,00

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

96,16

96,16

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

91,58

91,58

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 27.10.2009 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2999
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-09-25 20:20:42
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-09-25 20:27:57
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-09-25 20:27:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu