Wersja do druku

Opublikowano: 2009-09-25 14:50:29

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2009/2010

Wynik postepowania:

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:                       Zadanie 3410/9/09

 

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2009/2010.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD”

Hosaniak Stanisław

Mierzwin 59; 28-313 Imielno

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ

 

2.     W powyższym przetargu została złożona jedna ważna oferta, która uzyskała następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

 

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD”

Hosaniak Stanisław

Mierzwin 59; 28-313 Imielno

 

100,00

100,00


Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 07.10.2009
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2962
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-09-10 14:54:29
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-09-10 14:59:44
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-09-10 14:59:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu