Wersja do druku

Opublikowano: 2009-08-18 13:37:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/7/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo -mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb

Wynik postepowania:

PZD- 3410/7-1/09                                                                         Pińczów dn. 18.08.2009 r.

                                                            

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:   Zadanie 3410/7/09

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo -mostowej:
wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice
na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z dwóch ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

 

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJNTRANS” Henryk Wojda,
28-300 Jędrzejów; ul. Głowackiego 93

 

93,47

93,47

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 02.09.2009 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2672
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-07-28 10:37:03
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-07-28 10:45:01
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-08-19 10:25:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu