Wersja do druku

Opublikowano: 2009-07-24 10:32:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont istniejącego chodnika przy ul. Pińczowskiej w Działoszycach - dł. 274,8 mb.

Wynik postepowania:

PZD- 3410/6-1/09                                                                       Pińczów dn. 24.07.2009 r.

                                                          

 

 Firma Remontowo – Budowlana

„GRANIT” Wiesław Garnek

Jarząbki 11

28-114 Gnojno

 

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3410/6/09

 

Remont istniejącego chodnika przy ul. Pińczowskiej w Działoszycach - dł. 274,8 mb

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Firma Remontowo – Budowlana

„GRANIT”

Wiesław Garnek

Jarząbki 11; 28-114 Gnojno

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ

2.     W powyższym przetargu została złożona jedna ważna oferta, która uzyskała następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Firma Remontowo – Budowlana

„GRANIT”

Wiesław Garnek

Jarząbki 11; 28-114 Gnojno

100,00

100,00
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2893
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-07-02 14:55:28
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-07-02 15:00:47
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-07-02 15:02:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu