Wersja do druku

Opublikowano: 2009-04-17 09:12:16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/4/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża odc. Zawarża - Gościniec od km 11+563 do km 12+363 dł. odc. 800 mb

Wynik postepowania:

PZD- 3410/4-1/09                                                                 Pińczów dn. 17.04.2009 r.

                                                          

  

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:                       Zadanie 3410/4/09

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża odc. Zawarża - Gościniec od km 11+563 do km 12+363 dł. odc.800 mb

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1, k/Kielc

26-065 Piekoszów

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z dwóch ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

 

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

 

94,93

94,93

3

KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE

Anna Kwiatkowska

ul. C.K. Norwida 2; 28-100 Busko Zdrój

77,16

77,16

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 27.04.2009 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2806
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-03-26 09:49:26
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-03-26 09:56:50
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-04-17 09:14:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu