Wersja do druku

Opublikowano: 2009-03-26 12:09:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/3/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15169 Młodzawy – Bugaj – Sadek na odcinku Młodzawy – Bugaj km 0+000 – 1+890; dł. 1,890 km

Wynik postepowania:

PZD- 3410/3-2/09                                                                           Pińczów dn. 26.03.2009 r.

                                                            

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:                       Zadanie 3410/3/09

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej:
wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15169 Młodzawy - Bugaj - Sadek
na odcinku Młodzawy - Bugaj km 0+000 - 1+890; dł. 1,890 km
 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity –
Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów

ul. Racławicka 41b

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z dwóch ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

„CEWAP” Sp. z o.o.

Celiny, 26-020 Chmielnik

 

97,61

97,61

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

 

100,00

100,00


Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 14.04.2009 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2966
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-02-24 14:03:09
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-02-24 14:06:34
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-02-24 14:06:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu