Wersja do druku

Opublikowano: 2008-03-11 14:58:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg

Wynik postepowania:

Pińczów dn 11-03-2008 r

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

           

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zgodnie z art.92 ustawy pzp informuje:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Zadanie Nr 2/2008

 

Dostawę materiałów kamiennych do remontu dróg

 w ilości 1600 ton

zostały złożone 4 oferty:


Oferta Nr 1 złożona przez :        „KRUSZYWOSORT”

                                              Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                                              ul.Marglowa 83

                                              26-600 Radom

Które zaoferowało dostawę kamienia  za cenę brutto  58 364,80 


Oferta Nr 2 złożona przez            P.H.U. „DAW_TRANS” 

                  Sławomir Podstawka

                  Kostomłoty I  270

        26-085 Miedziana Góra

Które zaoferowało dostawę kamienia  za cenę brutto  74 176,00 zł

Oferta Nr 3 złożona przez           Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego

                  Spółka Akcyjna

                  ul. Nowowiejska 43

        28-400 Pińczów

Które zaoferowały dostawę kamienia  za cenę brutto  64 904,00 zł

Oferta Nr 4 złożona przez     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

           „FARMER”

           Lesław Piotrowski

  oś. Sikorskiego 25/7

  28-100 Busko-Zdrój

Które zaoferowało dostawę kamienia  za cenę brutto  72 956,00 zł

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  pkt.20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ( cena 100 % )  powyższe oferty otrzymały zgodnie z załącznikiem ZP-21 następującą ilość punktów 

Oferta Nr 1 -    100  pkt

Oferta Nr 2 – 78,68  pkt

Oferta Nr 3 -  89,92  pkt

Oferta Nr 4 –      80  pkt


Ponieważ Oferta Nr 1  uzyskała największa ilość punktów , Powiatowy Zarząd Dróg postanowił udzielić zamówienia oferentowi , który ją złożył

   „KRUSZYWOSORT”

                                                     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                                                    ul.Marglowa 83

                                                    26-600 Radom

Za cenę 58 364,80 zł

Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100

 

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.03.2008 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 9386
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 13:13:53
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-02-27 13:29:10
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-02-27 13:31:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu