Wersja do druku

Opublikowano: 2020-12-09 12:13:07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2020 "Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów – Sypów – Dzierążnia – Kujawki – Drożejowice odc. Kozubów – Sypów"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10.2020                                                                               Pińczów dn. 09.12.2020 r.

                                   

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 07.12.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.10.2020 na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów – Sypów – Dzierążnia – Kujawki – Drożejowice odc. Kozubów – Sypów

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika
42-283 Boronów ul. Grabińska 8

2 011 617,65 zł

33,74

40,00

73,74

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz,
Szarbia Zwierzyniecka 107

1 317 336,15 zł

51,53

40,00

91,53

3

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4

1 532 373,27 zł

44,29

40,00

84,29

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

1 251 574,20 zł

54,23

40,00

94,23

5

Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

1 684 816,37 zł

40,29

40,00

80,29

6

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 491 749,07 zł

45,50

40,00

85,50

7

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,
26-065 Piekoszów

1 545 988,62 zł

43,90

40,00

83,90

8

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

1 451 640,80 zł

46,76

40,00

86,76

9

Przedsiębiorstwo Drogowe
„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

1 498 956,29 zł

45,28

40,00

85,28

10

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

1 131 262,73 zł

60,00

40,00

100,00

11

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

1 284 977,49 zł

52,82

40,00

92,82

12

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner: ALTOR Sp. z o.o.
ul Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1 665 155,24 zł

40,76

40,00

80,76

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a
.

Wymienione Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a zaoferowało cenę: 1 131 262,73 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 977
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-11-20 10:29:13
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-11-20 10:38:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu