Wersja do druku

Opublikowano: 2020-10-27 10:47:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2020 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/

Wynik postepowania:

PZD- 3321.9.2020                                                                                 Pińczów dn. 27.10.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że w dniu 14.10.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.9.2020 na zadanie pn.: „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/”

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wpłynęły następujące oferty na poszczególne części:

 

 Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunek piaskarek, wywóz śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Firma Handlowo-Usługowa „GRASS” Wojciech Lenartowicz,
Wola Biechowska 27;
28-133 Pacanów

399 600,00 zł

46,49

10,00

56,49

2

TRANS – BUD Łukasz Janiga
Bełk 90, 28-313 Imielno

309 636,00 zł

60,00

40,00

100,00


W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła firma:
TRANS – BUD Łukasz Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 309 636,00 zł (brutto)czas reakcji 1 godz.

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe
Krzysztof Lenartowicz,
Wola Biechowska 27;
28-133 Pacanów

37 000,00 zł

49,56

10,00

59,56

2

TRANS – BUD Łukasz Janiga
Bełk 90, 28-313 Imielno

30 564,00 zł

60,00

40,00

100,00


W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła firma:
TRANS – BUD Łukasz Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 30 564,00 zł (brutto)czas reakcji 4 godz.

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

TRANS – BUD Łukasz Janiga
Bełk 90, 28-313 Imielno

33 048,00 zł

60,00

40,00

100,00

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części III zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród jedynej oferty ważnie złożonej i nieodrzuconej przedłożyła firma: TRANS – BUD Łukasz Janiga Bełk 90, 28-313 Imielno.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 23 048,00 zł (brutto)czas reakcji 4 godz.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 781
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-10-05 11:00:31
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-10-05 11:03:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu